top of page

UX is een ontwerpdiscipline; het is géén meetbare wetenschap waarbij goed of fout gelden. Daarom zal er gaandeweg creativiteit van je worden gevraagd en brainstormvaardigheden waarop je zult beoordeeld worden. Daarnaast zal er zelfstandig met het vak aan de slag moeten gaan, waarbij je zelfredzaamheid op de proef zal worden gesteld. Je zult na afloop gegroeid zijn in ‘wetende professional’ die de voordelen van UX begrijpt en kan toepassen. Tussentijds is er een evaluatie waarbij we ingaan op o.a de interactie in de groep en de samenwerking van jullie onder elkaar. 

10 trainingsdagen, verspreid over 10-12 weken / € 3995 excl. btw

Dat is inclusief:

✓Briefingframework om nieuwe UX-projecten op te starten

✓ Gratis must read e-books

✓ Administratiekosten of andere verborgen kosten

✓  De UX Academy Slack community waar onze trainers je blijvend helpen, ook ná de training

Schermafbeelding 2019-02-11 om 12.46.16.
figma-vector-logo.png

Twijfel je nog? Bel voor opleidingsadvies 020 - 893 43 11

UX BOOTCAMP

12 weken lang, 1 keer per week samenkomen online.

Kies zelf je buddy uit in de groep waarmee je samenwerkt.

Neem je eigen project mee (of wij hebben er 1 voor je) en leer het vak.

PROGRAMMA

Voorbereiding
Ter voorbereiding van je eerste dag dien je een dag huiswerk te maken, door o.a webinars te bekijken, een introductie training te bekijken en een boek te lezen (krijg je van ons!) 


Dag 1: Kennismaken met het vakgebied en de gebruiker

 

We gaan kennismaken met de begrippen User Experience en User Centered Design. Hoe kan je namelijk tijdens het ontwerp proces van bijv. een product of app al rekening houden met de wensen en doelen van je gebruiker? Wat is gebruiksvriendelijkheid?
Door de gebruiker te betrekken in je proces zorg je ervoor dat wat je maakt beter afgestemd wordt op je gebruiker. Tijdens deze les lichten we de basisprincipes toe en ga je er ook actief mee aan de slag. De les geeft inzicht in de mogelijke toepassingen van UX research en design technieken in een Agile aanpak. We behandelen het concept van een ux briefing en alle ux deliverables. 


Kennis en gedragscompetenties

De cursist begrijpt het belang van het UCD proces en kan in grote lijnen uitleggen

wat het inhoudt. De cursist past het geleerde toe op de opdracht.

De cursist moet de voordelen van het toepassen van UX research en design

technieken in een Agile ontwikkelproces kunnen toelichten. 

De cursist weet welke methoden en technieken passen binnen het eigen ontwikkelproces. Iedere deelnemer geeft een presentatie van een UX briefing, zodat hij blijk geeft van de rol en verantwoordelijkheden van een ux designer. 


Dag 2: Aan de slag met een case naar keuze

​​Deze dag gaan we in op basistheorie t.a.v online gebruikers; hoe ervaren zij gebruiksvriendelijkheid? Wat is de psychologie achter de gebruikersbeleving? Wat zijn gestaltprincipes en Kolb types en hoe pas je die toe op je eigen ux case? Tot slot hebben we het over hoe je gebruikersgroepen kunt onderverdelen in persona’s. De waarde van persona’s en hoe je gebruikersscenarios schrijft.

Kennis en gedragscompetenties

Inzicht krijgen in het toepassen van persona’s en gebruikersscenarios in een scrum omgeving. De meerwaarde van het gebruik van een persona en scenario ervaren. Het schrijven van een gebruikersscenario dient als empathie oefening, waaruit moet blijken dat de cursist een groter inlevingsvermogen heeft verkregen.

 


Dag 3: Informatie architectuur

Tijdens de eerdere lessen heb je kennis gemaakt met je gebruikers en heb je

inzichten verworven over hun doelen, wensen en eisen. Nu is het tijd om aan de slag

te gaan om met deze inzichten te gaan nadenken over mogelijke oplossingen en

implementaties. Tijdens deze les behandelen we een aantal methodes waarmee je

dit creatieve proces in gang kan zetten. Ook maken we gebruik van een feature matrix model en we werken in Miro (online tool)

 

Kennis en gedragscompetenties

De cursist maakt kennis met verschillende technieken (o.a ux backlog) om prioritering van features en functionaliteiten van een interface te onderscheiden. Je leert gebruik maken van een feature matrix model en begrijpt diverse toepassingen ervan.

Dag 4 Theorie over visual design (UI) 

Deze les geeft een inleiding tot prototyping en wireframes in het algemeen en het belang van prototyping in het ontwerpproces. Vervolgens gaat de les dieper in op low-fidelity

prototyping: wat is het, wanneer pas je het toe en hoe. We gaan enkele lo-fi

prototyping technieken vergelijken en toepassen, in combinatie met software pakketten die erop de markt zijn. Wat ga je uitwerken in je prototype in relatie tot je persona, user scenario en feature matrix model?

 

Kennis en gedragscompetenties

De cursist begrijpt het belang van prototyping en kan verschillende lo-fi prototyping

technieken vergelijken en één ervan toepassen in de context van de opdracht. De student maakt kennis met verschillende softwarepakketten om prototypes uit te werken. De student leert feedback te geven op een low fidelity prototype en kan komen met vernieuwende oplossingen.

Dag 5 Figma

 • Inleiding tot het maken van wireframes en mock-ups

 • Kennismaking met de werkomgeving (online en desktop).

 • Starten bestand, begrijpen hiërarchie (Pages, Frames, Layers).

 • Samenwerken aan een eenvoudig wireframe (rapid prototype).

 • Indeling a.h.v. een Layout Grid (kolommen en marges), Guides.

 • Invoegen van vormen (lijnen en vlakken) en beelden (maskers).

 • Kleuren (vulling en lijn), pipet, verlopen, effects (Shadow, Blur).

 • Vormen tekenen met het bijzondere Vector Network (path/paint).

 • Gebruiken van populaire UI-elementen (iOS, Android, Windows).

 • Huiswerk-opdracht: je eigen wireframes beter uitwerken.

 • Kennis en gedragscompetenties

 

Je leert de softwaretool Figma kennen. Je krijgt eerst theorie over de tool en zal daarna zelfstandig aan de slag gaan aan de hand van kleine oefeningen. Op grote lijnen moet je na deze les zelfstandig aan de slag kunnen gaan met deze tool.


Dag 6 Figma & user research

Er zijn veel, heel veel methoden ontwikkeld rondom UX-research. Van kwalitatief tot

kwantitatief en van gedrag observeren tot meningen uitvragen. Deze leveren

verschillende soorten data op. We gaan met name in op het verwerken van kwalitatieve data. Tijdens deze les komen er een aantal methodes en technieken aanbod die je kan gebruiken om je gebruikers in kaart te brengen. Je leert hoe je zo’n user test kan voorbereiden en uitvoeren. 
 

Kennis en gedragscompetenties 
De cursist kan verschillende User Research methodes uitleggen. De student kent diverse methodes en hoe hij die kan analyseren om tot een onderbouwd advies te komen. 

Dag 7 Usability test plan

Presenteren van usability testplan. Coaching op plan van aanpak en rekruten van testgebruikers.

 

Kennis en gedragscompetenties

De cursist moet een ingevuld usabilityplan overhandigen aan de trainer. De trainer zal feedback geven hierop in termen als: realistisch, haalbaarheid, volledigheid en correctheid.

 

Dag 8 Gebruikers interviewen oefenen 

Een goede interviewtechniek is essentieel in UX onderzoek. In het algemeen staat of

valt de kwaliteit van de resultaten met de kwaliteit van de interviewer. In deze

module gaan we een aantal verschillende interview technieken behandelen en gaan

dieper in op twee interview technieken door middel van een rollenspel. Zo kunnen we oefenen op het ‘droge’, met een testscript.

Er moet eveneens begonnen worden met het maken van de eindpresentatie; de bespreekplaat.
 

Kennis en gedragscompetenties

De cursist moet verschillende interviewtechnieken kunnen herkennen en toepassen. De cursist doet ervaring op met zowel de rol van interviewer als die van observator. De trainer zal de interviewtechnieken beoordelen op basis van 4 pijlers: volledigheid, empathisch luisteren, doorvragen en volgordelijkheid van het interview.

Dag 9 Echte gebruikers interviewen 

In deze week vinden alle interviews en gebruikerstesten plaats. We delen ervaringen met elkaar en geven coaching en bijsturing.

Kennis en gedragscompetenties

De cursist past een usabilitytest toe bij echte gebruikers en legt zijn bevindingen vast met foto’s en audio. De uitkomsten uit de test worden gepresenteerd, waarbij de trainer zal letten op de 4 pijlers: volledigheid, empathisch luisteren, doorvragen en volgordelijkheid van het interview.

Dag 10 Eindpresentaties

De deelnemers presenteren hun werk aan belangstellenden.

Hun ux werkproces zal worden toegelicht, lessons learned, en uiteindelijke resultaten.

De trainers geven daarbij ook een eindoordeel van ieders prestatie.

 

Kennis en gedragscompetenties

De cursist kan het geleerde toelichten aan de hand van een bespreekplaat die ontwikkeld is in Miro. Het groeiproces staat centraal. De trainer zal deze bespreekplaat beoordelen op basis van volledigheid: wat gedaan, wanneer, met wie, welke ux deliverables?

De cursist toont zijn interactieve prototype waarbij de trainer zal beoordelen of deze diepgaand genoeg is uitgewerkt en of er voldoende details zijn ontworpen. Ook dient de feedback uit het interview verwerkt te zijn in de prototype. Het eindoordeel zal geschiedde op basis van de vooropgestelde evaluatiepunten.

TRAINERS

Peter 2020 square face vrij 800.jpg

Peter Villevoye

UX-consultant/Customer Experience-designer

 

Peter is een trainer in hart en nieren. Hij weet alles over UX, mede omdat hij 'UX certified' is vanuit Nielsen Norman Group. Daar heeft hij diverse certificaten gehaald, waaronder: Information Architecture, Navigation Design, Emerging Patterns for Web
Design Tradeoffs & Decision Frameworks, Visual Design for Mobile and Tablet en
Design Facilitating UX Workshops. 

aug-2019-vzc-light.jpg

Koen Ahn

Experience designer

 

Multimedia Designer based in Utrecht. Loves to create solution oriented, visually harmonious designs. Interested in design consultancy and children's illustration.

bottom of page